Bahasa Melayu Pada Batu-batu Bersurat Abad Ketujuh~~Batu-batu bersurat bukanlah satu perkara yang baru dijumpai di daerah kepulauan Melayu. Bekas-bekas tulisan yang telah dijumpai dan dipercayai bertarikh sejak tahun 450 Masihi, iaitu yang dijumpai di kaki-kaki gunung dekat Bogor dan di daerah Tanjung Periuk dekat Jakarta.Tetapi tulisan-tulisan pada batu tersebut didapati sama ada dalam bahasa Jawa Kuno atau Sankskrit.

~~Batu-batu bersurat yang menggunakan bahasa Melayu ialah yang dipercayai ditulis pada kira-kira akhir abad ketujuh. Terdapat sebanyak empat batu bersurat yang penting, iaitu yang dijumpai:
  1. di Kedukan Bukit, Palembang, (683M)
  2. di Talang Tuwo, juga dekat dengan Palembang (684M)
  3. di Kota Kapur, Pulau Bangka (686 M0
  4. di Karang Berahi, Meringin, daerah Hulu Jambi (686M)
Batu bersurat di Kota Kapur, Pulau Bangka, (686M)

Batu bersurat di Kedukan Bukit (683M)

~~Sebagai contoh, diperturunkan di bawah ini bentuk bahasa Melayu yang terdapat pada satu batu bersurat abad ketujuh, iaitu batu yang tertua, yang dijumpai di Kedukan Bukit, Palembang:

Swasti Shri
Shakawarsatita 605 ekadashi
shuklapaksa wulan Waishakha dapunta
Hiyang naik disambau mangalap sidhayatra
Di saptami Shuklapaksa Wulan
Jyestha dapunta hiyang marlapas dari Minanga Tamvan (Tamvar?)
Mamalawa jang bala dua laksa
dangan...dua ratus
tsyara disambau dangan jalan
saribu tlu ratus sapuloh
dua banyaknya. Datang
di Matajap (Mataya?)
Sukhatshitta
Di Pantshami shuklapaksa wulan
... laghu mudik datang
marwuat manua...Syriwijaya
jayasiddhayatra subhiksa.

~~Perkataan-perkataan yang condong dalam petikan di atas merupakan perkataan-perkataan Melayu. Yang lain itu ialah perkataan dari bahasa lain iaitu Sanskrit. Tanda ... menunjukkan bahagian yang tidak dapat dibaca, dan perkataan-perkataan (nama-nama tempat) yang ditulis dalam kurungan disertai tanda tanya merupakan alternatif bagi nama tempat yang sama. Terjemahannya ke dalam bahasa Melayu moden adalah seperti yang berikut:

Selamat dan bahagia!
Dalam Syaka 605, pada sebelas
hari bulan terang dari bulan
Waisyakha baginda naik kapal
mencari untungnya
Pada tujuh hari bulan terang dari bulan
Jyestha baginda berangkat
dari muara Tamvan (Tamvar?)
membawa bala dua laksa dengan
...dua ratus pawang di kapal dengan yang jalan kaki seribu
Tiga ratus dua belas banyaknya
datang di Matajap (Mataya?)
sukacita
Pada lima hari bulan terang dari
bulan...belayar mudik, datang
membuat benua...Srivijaya
kota yang jaya, yang bahagia, dan yang makmur.

~~Dari segi jumlah, contoh bahasa Melayu kuno amat sedikit, iaitu kira-kira 50 baris. Namun demikian, kita dapat membuat beberapa catatan tentang sifat dan bentuknya, seperti yang berikut:

  1. Bahasa Melayu kuno memperlihatkan pengaruh bahasa Sanskrit, terutama dari segi kata-kata pinjaman. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu pada masa itu tidak mempunyai perkataan yang sesuai untuk memperkatakan konsep-konsep baharu yang dibawa daripada kebudayaan asing, dan oleh yang demikian harus meminjam daripada bahasa masyarakat yang membawa konsep-konsep itu.
  2. Dari segi sistem tulisan, kelihatan beberapa sifat yang menarik dalam bentuk perkataan bahasa Melayu kuno. Misalnya, bahasa ini menggunakan huruf w pada beberapa perkataan bagi menggantikan huruf b. Contohnya wulan (bulan) dan wuat (buat). Demikian juga bahasa Melayu kuno tidak mempunyai e pepet. Huruf ini dihilangkan atau ditulis dengan a, misalnya: dgan atau dangan untuk dengan. Awalan ber- muncul sebagai mar dalam bahasa Melayu kuno, dan awalan di sebagai ni, contohnya: marlapas dan niwuat. Tambahan lagi oleh sebab pengaruh bahasa Sanskrt, banyak konsonan yang diucapkan (dieja) dengan aspirasi seperti bh, ph, dh, kh, dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment

Copyright© All Rights Reserved sofya-mencaridiri.blogspot.com