~~Sinar Dan Kuasa Wanita Pilihan~~

UMMU HAKIM BINTI AL-HARITS AL-MAKHZUMIYAH

~~Ummu Hakim binti al-Harits al-Makhzumiyah, isteri Ikrimah bin Abu Jahal adalah lambang wanita yang sanggup berkorban demi keimanan dan membawa suaminya ke dalam lembaran jihad.

MEMINTA KEAMPUNAN UNTUK SUAMINYA

~~Ummu Hakim adalah wanita mujahidah yang agung. Sebelum memeluk Islam, dia keluar bersama suaminya untuk turut serta dalam Perang Uhud. Suaminya ialah Ikrimah bin Abu Jahal dan dia harus berdiri dalam barisan musyrikin pada ketika itu.

~~Namun begitu, pada waktu penaklukan Mekah,dia sendiri yang memeluk Islam tanpa suaminya. Dia telah meminta perlindungan akan diri suaminya.

~~Kaum Muslimin turut melindunginya. Akan tetapi, Ikrimah melarikan diri. Ummu Hakim keluar mencarinya, namun Ikrimah telah lari ke Yaman. Ummu Hakim menemuinya di pesisir Tihamah. Ikrimah telah berada di atas kapal.

~~Maka Ummu Hakim memanggilnya : “Hai putera bapa saudaraku, aku datang kepadamu dari orang yang paling pemurah, paling banyak berbuat kebajikan dan sebaik-baik manusia. Jangan binasakan dirimu! Aku telah meminta perlindungan bagimu dan dia telah melindungimu.”

~~Ikrimah berkata : “Engkau lakukan itu?”

~~~Ummu Hakim menjawab : “Ya, aku berbicara dengannya, lalu dia melindungimu.”

~~Maka Ikrimah kembali bersamanya. Ikrimah datang dan berhenti di pintu rumah Rasulullah bersama isterinya.

~~Ummu Hakim meminta izin kepada Rasulullah, lalu masuk. Umar memberi laporan kepada Rasulullah tentang kedatangan Ikrimah yang telah memeluk Islam.

TURUT SERTA DALAM BEBERAPA PEPERANGAN

~~Ummu Hakim termasuk para wanita yang berada di sekitar Rasulullah dalam menjalankan dakwah dan membelanya.

~~Dia turut serta dalam perang Yarmuk dan menunjukkan keberaniannya. Dia bertempur dengan sengit dalam perang Marjash-Shafar (berhampiran Damsyik).

~~Dia keluar memegang tiang khemah dan membunuh tujuh orang tentera Rom dengan tiang tersebut.

Sumber: Insan Mulia di sisi Rasulullah


No comments:

Post a Comment

Copyright© All Rights Reserved sofya-mencaridiri.blogspot.com